ប្រាសាទឃ្លាំងខាងជើង

ពីវិគីភីឌា

ប្រាសាទឃ្លាំងខាងជើងជាសំណង់ប្រាសាទ ដែលមានលក្ខណៈតូច ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងឆៀងខាងកើតប្រាសាទបាយ័ន និងក្រោយប្រាសាទសួរព័ត្រក្នុងរាជធានីអង្គរធំ។