ប្រាសាទត្បែង

ពីវិគីភីឌា

ភូមិប្រាសាទត្បែង (ឃុំបន្ទាយឆ្មារ)ស្រុកថ្មរពួក ខេត្ដបន្ទាយមានជយ័