ប្លុក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អ្នកបច្ចេកទេសបាននិយាយថា៖ ប្លុកគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយដែលបានបង្ហាញនិងមានអានុភាព ដែលអ្នកជំនាញខាងគ្រឿងផ្សព្វផ្សាយបានបង្ហាញរបាយការណ៍ដែលធ្វើដោយដៃរបស់ពួកគេក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍នូវចំនួនដែលធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការចំនាយប្រាក់របស់ពួកគេទៅលើការផ្សព្វផ្សាយនូវម៉ាកយីហោ និងប្រតិកម្មរបស់មនុស្សទៅលើការខិតខំប្រឹងនៃការដាក់ផ្លាកយីហោ មានពីរនិន្នាការដែលគួរប្រុងប្រយ័ត្ន និងកំណត់ចំនាំពីរដេលហាក់បីដូចជាចង្អុលប្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរមួយក្នុងការមកដល់នៃខែថ្មី ជាវិធីម្យ៉ាងដែលគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍នៃអ្នកដែលធ្វើទីផ្សារនៅលើប្រពន្ធ័អ៊ីនធឺណែតណាម្នាក់។ ដំបួងធ្វើការមើលទៅលើផ្លាកយីហោបែបណាដេលធ្វើការជំណាយលុយរបស់ពួកគេ។ នេះគឺជាការសរសេរបង្ហាញពីភាគរយនៃថវិការរបស់វានឹងបែងចែកខុសៗគ្នា។ ដូចដែលអ្នកបានឃើញ ប្លុកគឺមានត្រឹមតែ ៦%ក្នុងចំណែក ១០%នៃបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមវាគ្រាន់តែជាមួយភាគតូចប៉ុន្នោះ ចំណែកឯ ហ្វេសប៊ូកមានដល់ទៅ ៥៧%នៃផ្នែកទាំងអស់ នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនគឺមិនបានតភ្ជាប់អ្វីដែលអសចារ្យ និងមានសារសំខាន់ទៅប្លុកនោះទេ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេបានដឹងច្បាស់ណាស់ពីសារៈសំខាន់នៃហ្វេសប៊ូក និងបណ្ដាញទំនាក់ទនងសង្គមផ្សេងទៀត ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគួរក្រលេកមើលអត្ថបទខាងក្រោមនេះដែលបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការស្ទង់មើលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់រកឃើញអ្វីដែលមានទំនុកចិត្តជាងនៅពេលដែលធ្វើការទិញ។ នេះអ្នកអាចឃើញថា ប្លុកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងរហូតដល់ ៣១.១០%ដែលនាំទន្ទឹមនឹងហ្វេសប៊ូកមានត្រឹម ៣០.៨០%។ នេះគឺបង្ហាញការរកឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់កន្លែងដែលចំណាយលុយនិងអ្វីដែលវាប្រាកដជាមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនទៀត។ ហើយការសិក្សាជាច្រើនបានទទួលស្គាល់ថាអ្នកអានប្រាកដជាជឿជាក់នៅលើបណ្ដាញ Lareputacion តាមរយៈផ្លាកយីហោនិងការរិះគន់(commend) ថែមទាំងបង្ហាញតាមរយៈទស្សនាវដ្ដី និងគ្រឿងផ្សព្វផ្សាយពិសេសៗទៀត។ ជាមួយនឺងការបញ្ជាក់នៅចុងបញ្ចប់ដោយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សង្គម ក្រុមហ៊ុនដែលបានចាក់បង្ហូឥវ៉ាន់ទៅលើគំនរមូយគឺគួរអោយសង្ស័យថាល្អបំផុតនៅពេលដែលវាក្លាយទៅជា ROL ។ យើងគិតថានៅឆ្នាំ២០១៣ខាងមុខនេះយើងនឹងឃើញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមានការកើនឡើង ប៉ុន្តែយើងនឹងឃើញផងដែរនូវការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំពីហ្វេសប៊ូក និងទ្វីតទឺទៅ Blogging ដែលមានឥទ្ធិពលដំណើរការត្រូវគ្នាជាមួយនឹងរបាយការបច្ចេកទេស ការខ្វះខាតនូវទំរង់បង្ហាញប្រាប់ខ្នាត។ ឥទ្ធិពលនេះគឺជាផ្នែកនៃបញ្ហានិងហតុដែលលុយតិចតួចត្រូវបានបញ្ចប់ជាច្រើនសំរាប់ប្លុកក្នុងខណៈពេលដែលហ្វេសប៊ូកមានចំនួនច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងចំនួន like និងចំនូន share។ នេះក៏បង្ហាញអោយឃើញផងដែរថាត្រូវការចំនួនច្បាស់លាស់ដើម្បីងាយស្រួលដល់អ្នកបង្ហាញប្រាប់ថាអាចធ្វើជាដានសំរាប់ Blogosphere ។