ផ្វាងស្ឈែនលិង

ពីវិគីភីឌា
ហ្ផ្វាងឈ្ហ្រាំវ
គំនូររូបហ្ផ្វាងហ្ស្ឈែនលិងដោយគីគូជិយ៉ូសៃ
សភាបតីនៃរាជវង្សថាង
កើត579
ស្លាប់648 (អាយុ 68–69)
ឈ្មោះ
ចិនបុរាណ房喬
ចិនសាមញ្ញ房乔
ភិងអ៊ិងFáng Qiáo
វ៉េដហ្កាយដ៍Fang Chiao
នាមគួរសមហ្ស្ឈែនលិង (ចិនសម័យ: 玄龄; ចិនបុរាណ: 玄齡; ភិងអ៊ិង: Xuánlíng; វ៉េដ–ហ្គែយល្ស៍: Hsuan-ling)
នាមក្រោយស្លាប់អ្នកឧកញ៉ាហ្លាំងហ្វ្អឹនហ្ចោ (ចិន: 梁文昭公; ភិងអ៊ិង: Liáng Wénzhāo Gōng; វ៉េដ–ហ្គែយល្ស៍: Liang Wen-chao Kung

ហ្ផ្វាងឈ្ហ្រាំវ (៥៧៩–៦៤៨) ឈ្មោះគួរសម ហ្ស្ឈែនលិង គេស្គាល់ច្រើនជាងគេគឺ ហ្ផ្វាងហ្ស្ឈែនលិង[១] ស្គាល់ក្រោយស្លាប់ជា អ្នកឧកញ៉ាហ្លាំងហ្វ្អឹនហ្ចោ ជារដ្ឋបុរស និងកវីនិពន្ធចិនដែលបានបំរើការជាសភាបតីក្រោមអធិរាជថែយសុងនៅដើមរាជវង្សថាង។ លោកគឺជាអ្នករៀបរៀងនាំមុខនៃតំរាប្រវត្តិសាស្ត្រ ក្រាំងជិន និង ជាសភាបតីមួយរូបក្នុងចំណោមសភាបតីរាជវង្សថាងដ៏ល្បីៗបំផុត។ លោកនិងសហជីវិនរបស់លោកទូហ្លូហ្ហួយ ជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេពិពណ៌នាថាជាបុគ្គលគំរូសំរាប់ពួកសភាបតីនៅក្នុងប្រទេសចិនសម័យអធិរាជ។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. That Fang's formal name was Qiao and courtesy name was Xuanling was per the Old Book of Tang, vol. 66 Archived 2008-02-10 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន., although the New Book of Tang, vol. 96 Archived 2008-02-10 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន. asserted it was the reverse — that his formal name was Xuanling and courtesy name was Qiao. It should be noted that it was rare for a courtesy name to be only of one character.