ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល (អង់គ្លេស: Income tax)