ពិភពក្រឡាប់ចាក់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ពិភពក្រឡាប់ចាក់ គឺ​ជា​កម្មវិធី​សំណើច​ទូរទស្សន៍​មួយ ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយផលិតកម្មខ្មែរមេគង្គ។ កម្មវិធី​នេះ​ចាក់​ផ្សាយ​ជា​រៀង​រាល់​សប្ដាហ៍​នៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ម៉ាយធីវី

ក្រុមសំដែង[កែប្រែ]

ក្រុមសំដែងក្នុងកម្មវិធីពិភពក្រឡាប់ចាក់មាន៖

តំណភ្ជាប់[កែប្រែ]