ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:204.87.204.11"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
Stop inserting insulting comments here. this page is an encyclopedia in Khmer language. not a playground. [[User:Ahoerstemeier|Ahoerstemeier]] ១២:០៥, ២៨ មេសា ២០០៧ (UTC)
----
Thank you for experimenting with {{#if:{{{1|}}}|the page [[:{{{1}}}]] on}} Wikipedia{{#if:{{{diff|}}}| as you did with [{{{diff}}} this edit]}}. Your test worked, and it has been reverted or removed. Please use [[Wikipedia:Sandbox|the sandbox]] for any other tests you may want to do. [[User:Master2841|— [[User:Master2841|Master2841]]]] ១០:៣៤៣៥, ១១ ឧសភា ២០០៧ (UTC)
៣២

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ