ព័ត៌មាន

ពីវិគីភីឌា

កាសែតពត៌មាន[កែប្រែ]

ដែលជាប្រវត្តិសាស្រ្ត ទីក្រុងដែលធំបំផុតនៅក្នុង សហរដ្ឋអាមេរិក គឺមាន កាសែតពត៌មានពេលព្រឹក និង ពេលថ្ងៃត្រង់ ។ ដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ដែលបានរីកចម្រើនវិវឌ្ឈន៍ឡើង និង​ ពត៌មានផ្សាយចេញបានកើនបន្ថែម ដល់ចំនុចនៃ ក្បែរស្ថានភាពបញ្ចប់ ,​ កាសែតពត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់​ដែលល្អបំផុត ត្រូវបានបញ្ចប់ ។ កាសែតពត៌មានពេលព្រឹក ត្រូវបានបាត់បង់តាមលំដាប់​ នៃការវិលទៅមក ,​ អាស្រ័យយោងតាម ការលូតលាស់ទៅមុខនៃសេចក្តីរាយការណ៍ ដោយសារក្រដាសរបស់ពួកគេផ្ទាល់ ។​ ជាធម្មតា , មាតិកា​ពត៌មាន គួរតែផ្ទុកទៅដោយ "៥Ws" (នរណា,កន្លែងណា,ពេលណា,អ្វី,ហេតុអ្វី,និងមូលហេតុផងដែរ) នៃពត៌មានទាំងមូល ។ វាគួរតែមិនមានសំណួរណាមួយដែលនៅសល់ ។ នៅកាសែតពត៌មានជាធម្មតាទីកន្លែងជារឿងដែលសំខាន់បំផុត ដែលត្រូវដាក់នៅទំព័រទី១ ,​ ដូច្នេះ ពត៌មានឬ​ដំណឹងដែលសំខាន់បំផុត គឺជាការចាប់ផ្តើម ។ អ្នកអានដែលរវល់ អាចអានបានតិចតួចឬច្រើន តាមដែលពួកគេចង់បាន​ ។ ស្ថានីយ៍ក្នុងស្រុក និង​ បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយ ជាមួយការកំណត់ទម្រង់ ត្រូវតែប្រមូលយករឿង ដែលកើតឡើងនៅក្នុងពត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយពត៌មានទាំងនោះទៅក្នុងទិដ្ឋភាពដែលសំខាន់ ព្រោះតែពេលវេលាបង្ខិតបង្ខំ ។​ ប៉ុស្តិពត៌មានខ្សែរកាប មានដូចជាពត៌មានប៊ីប៊ីស៊ី (BBC news) ,​ ពត៌មានកញ្ជ្រោង ( Fox News ) , អឹមអែសអិនប៊ីស៊ី (MSNBC) និង ស៊ីអិនអិន (CNN) , ដែលអាចទាញបានផលប្រយោជន៍ ពីរឿងដែលកើតឡើង , ពិធីបូជាផ្សេងៗ , រឿងសំខាន់ដែលគ្មានមន្ទិលសង្ស័យ ,​ និង ការផ្តល់នូវការរៀបរាប់យ៉ាងច្រើន អំពីពត៌មានដែលចេញផ្សាយ តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ។ ការរៀបចំពត៌មាន គឺជានិច្ចកាលបានសង្ឃឹមទុកទៅលើ បំណង ប្រាថ្នាសម្រាប់ វត្ថុវិស័យភាព ,​ អ្នករាយការណ៍​ ប្រកាសដើម្បីព្យាយាម គ្របដណ្តប់លើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ នៃរឿងដោយគ្មានភាពលំអៀង,​ ដូចជាបាន ប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកអត្ថាធិប្បាយឬអ្នកវភាគ, ដែលជាអ្នកផ្តល់ គំនិតយោបល់ ឬ ចំណុចឯកជននៃមតិយោបល់ ។ ជាលទ្ធផលគឺ ការចាកឆ្ងាយពីហេតុការណ៍ នៅក្នុងភាពរាំងស្ងួត ,​ ចរិយាមាយាទដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់នូវពាក្យសន្យាឬទទួលស្គាល់ការពិត, និង​បន្ទាប់មកឈរពីក្រោយ "ទុកអោយអ្នកអានធ្វើការសម្រេចចិត្ត" និង​ មតិយោបល់ដែលត្រឹមត្រូវ ។ រដ្ឋាភិបាល ៣ ឬ ៤ បានរំលោភលើ ការបង្ខិតបង្ខំយ៉ាងពិតប្រាកដ ឬ មន្រ្តីប៉ូលីសផ្នែករៀបចំពត៌មានប្រឆាំងនឹងភាពលំអៀង ។ នៅចក្រភពអង់គ្លេស , ជាឧទាហរណ៍ , កម្រិតកំណត់ដែលដាក់បញ្ចូលដោយ ភ្នាក់ងារ រដ្ឋាភិបាល អហ្វខម Ofcom , ការិយាល័យនៃការទំនាក់ទំនងទាំងកាសែតពត៌មានទាំងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយពត៌មាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក គឺជាទូទៅបានសង្ឃឹមទុកថានៅសល់អព្យាក្រឹត្យ និង ជៀសវាងពីភាពលំអៀង លើកលែងតែ អត្ថបទដែលបោះពុម្ពផ្សាយបង្ហាញប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ឬអត្ថបទមួយវគ្គ ។ គណបក្សរដ្ឋាភិបាលជាច្រើន បានធ្វើការងារបញ្ចេញ-ដំណើរការ ការរៀបចំពត៌មាន , ដែលអាចមានវត្តមាន នៅក្នុងគំនិតយោបល់របស់រដ្ឋាភិបាល ។

សូម្បីតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនោះ ដែលជាកន្លែង វត្ថុវិស័យភាពបានសង្ឃឹមទុក , វាលំបាកក្នុងការសម្រេចគោលបំណងនិងអ្នកកាសែតឯកជន អាចធ្លាក់ក្នុងភាពអយុត្តិធម៌ នៃភាពលំអៀងជាលក្ខណៈឯកជានរបស់ពួកគេឬសុខចិត្តចាញ់លើបញ្ហាពាណិច្ចកម្មឬសម្ពាធនៃនយោបាយ។ ជាលក្ខណៈដូចគ្នា, ភាពអយុត្តិធម៌នៃការរៀបចំពត៌មាន ត្រូវបានព្រមទទួលដោយ សាវជីវកម្មដែលបានប្រមូលផ្តុំយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ប្រហែលជាជាសំណួរ, ដោយមានការលើកទឹកចិត្ត លក្ខណៈធម្មជាតិសម្រាប់ក្រុមដូចគ្នាដើម្បីរាយការណ៍ពត៌មាននៅក្នុងលក្ខណៈដែលបម្រុងដើម្បីជម្រុញការប្រមូលផ្តុំ ហិរញ្ញវត្ថុដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍។ ចំពោះបុគ្គលនិងអង្គការដែលជាប្រធានបទនៃការរាយការណ៍ពត៌មានអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស ការគ្រប់ គ្រងពត៌មាន ដើម្បីព្យាយាមបង្កើត ការបោះពុម្ពដែលអាចធ្វើទៅបាន ។ ពីព្រោះ ចំពោះបុគ្គលនីមួយៗ មានចំណុចពិសេសនៃការយល់ឃើញ , វាបានទទួលស្គាល់ថា មិនអាចមាន វត្ថុវិស័យភាពដ៍ពេញលេញ នៅក្នុងការរាយការណ៍ពត៌មាន ។