ភូមិក្រឡាញ់ទី ២

ពីវិគីភីឌា

ភូមិក្រឡាញ់ទី ២ ឃុំសម្បត្ដិមានជ័យ ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង