ភូមិបទសន្ទ្រា

ពីវិគីភីឌា

== ភូមិបទសន្ទ្រា ជាភូមិស្ថិតក្នុង ឃុំកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង។ ភូមិបទសន្ទ្រា មានព្រែកសម្រាប់ស្តុកទឹកមួយឈ្មោះថា ព្រែកមានជ័យ ប្រជាជនភាគច្រើនជាកសិករ ភូមិបទសន្ទ្រាចែកជាពីរផ្នែក គឺបទសន្ទ្រាលើ និង បទសន្ទ្រាក្រោម។ សម្រាប់ការងារភូមិត្រូវបានបែងចែកជា ៥ក្រុម សម្រាប់ការងារក្នុងភូមិ! ភូមិបទសន្រ្តា ឋិតនៅតាមបណ្ដោយនៃដងទន្លេតូច ដែលមានព្រំប្រទល់ ខាងកើតជាប់នឹងបឹង ខាងលិចជាប់និងព្រំប្រទល់ខេត្តកណ្ដាលដែលមានទន្លេហូរកាត់ ខាងត្បូងជាប់និងឃុំកំពង់ប្រាំង និងខាងជើងជាប់និងភូមិកំពង់ពពិល។