ភូមិស្រឹង្គ(ឃុំសណ្ដែក)

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ភូមិស្រឹង្គ(ឃុំសណ្ដែក) ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម