ភូមិអង្គជ័​យទីមួយ (ខេត្តកំពត)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិអង្គជ័យទីមួយ គឺជាភូមិមួយដែលសិ្ថតនៅក្នុងឃំុដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូង ស្រុកកំពុងត្រាច ខេត្តកំពត ភូមិនេះប្រជាជនភាគច្រើនប្រកបមុខរបរ