ភួមិត្នោតរលើង (ឃុំវត្តអង្គខាងជើង ខេត្តកំពត)

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ភួមិត្នោតរលើង ប្រជាជនរស់់នៅភូមិត្នោតរលើង មានជីវភាពប្ច្រើនប្រកបមុខរបរជា កសិករ ពុំសូវមានជីវភាពធូធារ​ប៉ុន្មានទេ គឺភាគច្រើនកសិករ​ ជារាស្រ្តសាមញ្ញ​ធម្មតា។ហើយភាគច្រើនគឺជាអ្នកក្រ មានជីវភាពខ្វះខាតច្រើន ហើយក៏ពុំសូវមានអ្នកធ្វើការរាជការប៉ុន្មានដែរ មានតែអ្នកមានជីវភាពធូធារប៉ុន្នោះ ដែលបានរៀនសូត្របន្តរការសិក្សាបានច្រើននិងមានការងារល្អធ្វើ។យ៉ាងណាមិញអ្នក ដែលមានជីវភាពក្រីក្រមានជីវភាពខ្វះខាត ភាគច្រើនពួកគេទៅធ្វើការ នៅរោងចក្រឯទីក្រុងភ្នំពេញ និងទៅធ្វើការជាកម្មករសំណង់ កម្មករផ្សេងៗទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានា។