ភេទ

ពីវិគីភីឌា

(សំ.),(បា.)(ភេត) ដំណើរ​ធ្លាយ, ការ​ទម្លាយ; ដំណើរ​បែក, ការ​បំបែក; ការ​ចែក; ប្រភេទ, សេចក្ដី​ផ្សេង​ៗ ។ ខ្មែរ​ប្រើ​សំដៅ​សេចក្ដី​ថា “ភាព, បែប​ភាព, ភាព​ផ្សេង​គ្នា” ក៏​បាន : ភេទ​បុរស, ភេទ​ស្ត្រី; ភេទ​គ្រហស្ថ, ភេទ​បព្វជិត ។