ភ្នំ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
K2, Pakistan, The 2nd highest peak in the world, after Mount Everest.
Chimborazo, Ecuador, the point farthest from the center of the Earth.

ភ្នំ គឺជាពំនូកដី​ឬ​ថ្មខ្ពស់​ត្រដែត​ផុត​ឡើង​ពី​ផ្ទៃដី​ប្រក្រតី​ដែល​នៅជិត​ខាង។