មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី គឺជាមហាវិថីដែលគិតចាប់ពី មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស កែងនឹង វិថីក្រមួនស ទៅដល់ រង្វង់មូលចោមចៅ ទល់នឹង ផ្លូវជាតិលេខ៣ និង ផ្លូវជាតិលេខ៤