មីតូកុងទ្រី

ពីវិគីភីឌា

មីតូកុងទ្រីមាននាទីសម្រាប់ផលិតថាមពលសម្រាប់សាច់ដុំនិងសាច់សុំបេះដូង។មីតូកុងឌ្រីមានច្រើននៅកោសិកាសាច់ដុំ។