មឹង អ៊ី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
មឹង អ៊ី
ចិន蒙毅

ម៉ឹង-យីក រឺ ម៉ឹង-អ៊ីគឺជាមន្ត្រីមួយរូបដែលបានបម្រើស្ដេចឈិនឝ៊ឺ អធិរាជចិនទីមួយ កំឡុងរាជវង្សឈិន

ជីវប្រវត្តិ[កែប្រែ]

មឹង-អ៊ី​ គឺជាប្អូនប្រុសរបស់លោកមេទ័ព ម៉ឹង-ធៀន។ នៅកំលុងរជ្ជកាលស្ដេច ស្ដេចឈិន លោកបានកាន់ស្និទ្ធទាហ៊ាន និង ទទួល​បានការទុកចិត្តបំផុតដោយពួកទីប្រឹក្សារបស់អធិរាជ ។លោកបានជួយ ស្ដេចឈិន សាងសង់​ផ្នូរ​ស្ដេចហើយក៏បានសង្គោះជីវិត​ទាហាន​ជាច្រើន​ផង​ដែរ។ ដំបូងស្ដេចឈិន​ចង់​បញ្ចុះទាហាន​រស់ដើម្បីការពារផ្នូរក្រោយមកលោក មឹង-អ៊ី​ បានបញ្ចុះបញ្ចូលឱ្យស្ដេចឈិន​បញ្ចុះទាហានដីជំនួសវិញព្រោះ​អាចជួយនគរពីការខ្វះទាហាន និង ទាហាន​ដីអាចការពារផ្នូរបានរយៈពេល​យូរអង្វែង​មិនងាយរលួយដូចទាហានពិតទៀតផង។

ឯកសារយោងសម័យទំនើប[កែប្រែ]

ជែខ្ឃី ឈែនបានដើរតួជា starred as the protagonist, Meng Yi, in the 2005 film The Myth. Meng is reincarnated in the present-day as an archaeologist, who embarks on a quest to find a mysterious element that can make objects hover in air, which leads him to Qin Shi Huang's mausoleum.

The film is adapted into a television series of the same title in 2010, with Chan as producer for the series. Hu Ge starred as Yi Xiaochuan, a 21st century young man who is accidentally transported back in time to the Qin Dynasty, where he takes on his new identity as "Meng Yi".

External links[កែប្រែ]