មឹង អ៊ី

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
មឹង អ៊ី
ចិន 蒙毅

ម៉ឹង-យីក រឺ ម៉ឹង-អ៊ីគឺជាមន្ត្រីមួយរូបដែលបានបម្រើស្ដេចឈិនឝ៊ឺ អធិរាជចិនទីមួយ កំឡុងរាជវង្សឈិន

ជីវប្រវត្តិ[កែប្រែ]

មឹង-អ៊ី គឺជាប្អូនប្រុសរបស់លោកមេទ័ព ម៉ឹង-ធៀន។ នៅកំលុងរជ្ជកាលស្ដេច ស្ដេចឈិនឝ៊ឺ លោកបានកាន់ស្និទបំផុត និងទុកចិត្តបំផុតដោយពួកទីប្រឹក្សារបស់អធិរាជ ។he became the closest and most trusted of the emperor's advisors. លោកទទួលបានកិត្តិយសដោយការជិះជាមួយព្រះចៅអធិរាជក្នុងអធិរាជរថហើយក៏បានអនុញ្ញតជំនួសវត្តមានរបស់អធិរាជដែរ ។He received the honour of riding with the emperor in the emperor's personal carriage and being allowed to stand in the emperor's presence.

ក្នុងអាជីពដំបូងរបស់គាត់ ម៉ឹង-យីកបានដាក់ទោសប្រហារជីវិតអាមាត្យក្រៀវចាវ-កាវ ក៏ប៉ុន្តែលោកចាវត្រូវបានលើកលែងទោសដោយស្ដេចឈិនឝ៊ឺពេលក្រោយមកទៀត In his early career, Meng Yi sentenced the eunuch Zhao Gao to death, but Zhao was pardoned by Qin Shi Huang later, and he harboured a grudge against the Mengs for that. After the death of Qin Shi Huang, Zhao Gao and the chancellor Li Si falsified the emperor's last edict, naming prince Huhai as the successor to the throne, instead of the crown prince Fusu.

Fusu and Meng Tian, who were away at the northern border at the time of Qin Shi Huang's death, committed suicide as ordered in the fake edict. Meng Yi was arrested and later executed on false charges.

ឯកសារយោងសម័យទំនើប[កែប្រែ]

ជែខ្ឃី ឈែនបានដើរតួជា starred as the protagonist, Meng Yi, in the 2005 film The Myth. Meng is reincarnated in the present-day as an archaeologist, who embarks on a quest to find a mysterious element that can make objects hover in air, which leads him to Qin Shi Huang's mausoleum.

The film is adapted into a television series of the same title in 2010, with Chan as producer for the series. Hu Ge starred as Yi Xiaochuan, a 21st century young man who is accidentally transported back in time to the Qin Dynasty, where he takes on his new identity as "Meng Yi".

External links[កែប្រែ]