មុំកែង

ពីវិគីភីឌា

មុំកែងគឺជាមុំដែលមានរង្វាស់៩០ដឺក្រេ ។

មុំកែង