មេដ្យានទ័រ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

មេដ្យានទ័រ ជាបន្ទាត់ដែលចែកអង្កត់មួយជា២ផ្នែកមានប្រវែងស្មើគ្នា ហើយកែងនឹងអង្កត់នោះ។