មេឌាវិគី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
MediaWiki logo el.png

មេឌាវិគី (អង់គ្លេសMediaWiki) គឺជាកម្មវិធីដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់គម្រោងវីគីភីឌាដោយធ្វើការនៅលើម៉ាស៊ីនបម្រើជាការសំខាន់ ។