មេទឹក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

មានប្រជាជនមកពី១៣ភូមិក្នុងការដោះដូរទំនិញ និងសេវាកម្ម ហើយប្រជាជនភាគច្រើនមានរបរជាកសិករធ្វើស្រែ ចំការ នេសាទ ចិញ្ចឹមសត្វ នឹងប្រកបអាជីវកម្មមួយចំនួនតូច។