ម៉ាក្សនិយម

ពីវិគីភីឌា

គ្មានការបោះឆ្នោត តែពឹងទាំងស្រុងទៅលើឆន្ទះអ្នកដឹកនាំ បើសំណាងល្អរបស់រាស្ត្រ រីកចម្រើនខ្លាំង តើបើអ្នកដឹកនាំលង់នឹងអំណាច នរកជាគ្នា។ ភាគច្រើនមិនសូវបានសុខទេ ព្រោះអ្នកដឹកនាំច្រើនតែភ្លេច ពីអ្វីដែលខ្លួនតាំងចិត្តពីដំបូង។