ម៉ាស៊ីនថត​​ លេកា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

The first Leica prototypes were built by Oskar Barnack at Ernst Leitz Optische Werke, Wetzlar, in 1913. Intended as a compact camera for landscape photography, particularly during mountain trips, the Leica was the first practical 35 mm camera, using standard cinema 35 mm film. The Leica transports the film horizontally, extending the frame size to 24×36 mm, instead of the 18×24 mm used by cinema cameras which transported the film vertically, with a 2:3 aspect ratio.

The Leica went through several iterations, and in 1923 Barnack convinced his boss, Ernst Leitz II, to make a prototype series of 31. The camera was an immediate success when introduced at the 1925 Leipzig Spring Fair as the Leica I (for Leitz camera). The focal plane shutter had a range from 1/20 to 1/500 second, in addition to a Z for Zeit (time) position.

ប្រវត្ត[កែប្រែ]

មុនសង្រ្គាមលោកលើកទី២[កែប្រែ]

ការផលិតឡើងវិញនៃគំរូដើមម៉ាស៊ីនថតលេកា, 1913, 1:3,5
 គំរូនៃម៉ាស៊ីនថតលេកាដំបូងបានបង្កើតឡើងដោត អូស្ការ បារណែក នៅ អ៊ឺសលេសអុពធីចវែក​វេស្លេរឆ្នាំ​ ១៩១៣ ។ នៅក្នុងថ្ងៃអនាគតវាជាម៉ាស៊ីន

ថតតូចមួយសម្រាបថតទេសភាព ជាពិសេសក្នុងពេលដែលធ្វើរដំណើរឡើងភ្នំជាដើម ម៉ាស៊ីនថតលេកាបានប្រតិបត្តិដំបូង ៣៥ មម ម៉ាស៊ីនថត ។ ស្តងដានៅក្នុងភាពយន្តគឺ ៣៥​ មម ហ្វីល ។ ម៉ាស៊ីនថតលេកានាំយករូបភាពដែលផ្តេក ដែលពង្រីកទំហំរហូតដល់ ២៤x៣៦មម ជំនួស ១៨x២៤មម ត្រូវ បានប្រើដោយអ្នកថតវីឌីអូ ហើយបានយកទៅផលិតខ្សែភាពយន្តដោយថតបញ្ឈ ជាមួយនិង ​២:៣ ទ្រង់ទ្រាយ ។