ម៉ូលេគុល

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ម៉ូលេគុល (បារាំង: molécule, អង់គ្លេស: molecule) ជាក្រុមអាតូមដែលជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយសម្ព័ន្ធកូវ៉ាឡង់ក្នុងសមាមាត្រកំណត់មួយ ដើម្បីបង្កជាសមាសធាតុមួយ។