ម៉ោងផែនដី

ពីវិគីភីឌា

ម៉ោងផែនដី (អង់គ្លេស: Earth Hour) គឺជាព្រឹត្តិការណ៍សកលមួយដែលរៀបចំឡើងដោយ អង្គការ World Wide Fund for Nature (WWF) នៅចុងខែមិនារៀងរាល់ឆ្នាំ ក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋឲ្យធ្វើការបិទភ្លើងអគ្គិសនីរយៈពេល១ម៉ោង ដើម្បីធ្វើការផ្សពផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]