ម៉ោងផែនដី

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ម៉ោងផែនដី (អង់គ្លេសEarth Hour) គឺជាព្រឹត្តិការណ៍សកលមួយដែលរៀបចំឡើងដោយ អង្គការ World Wide Fund for Nature (WWF) នៅចុងខែមិនារៀងរាល់ឆ្នាំ ក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋឲ្យធ្វើការបិទភ្លើងអគ្គិសនីរយៈពេល១ម៉ោង ដើម្បីធ្វើការផ្សពផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ។ The event, conceived by WWF and Leo Burnett, first took place in 2007, when 2.2 million residents of Sydney participated by turning off all non-essential lights.[១] Following Sydney's lead, many other cities around the world adopted the event in 2008.[២][៣] Earth Hour 2013 will be held on March 23, 2013 from 8:30 p.m. to 9:30 p.m. during participants' local time.

Earth Hour's logo


មើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]