ម៉ៅនិយម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Maoflag1.PNG

ម៉ៅនិយម គឺជាគំនិតកុម្មុយនិស្តដែលបង្កើតឡើងដោយលោកម៉ៅ សេទុង។ លោកគិតថា ពួកកម្មករមិនគួរមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបដិវត្តទេ គឺមានតែពួកកសិករទេទើបមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការធ្វើបដិវត្ត។ ប្រជាជនចិនមួយចំនួនបានដើរតាមគំនិតម៉ៅនិយមបន្ទាប់ពីលោកបានក្លាយជាមេកុម្មុយនិស្តចិនក្នុងឆ្នាំ1949។ ម៉ៅនិយមនៅតែមានអនុវត្តក្នុងប្រទេសចិនសព្វថ្ងៃ ប៉ុន្តែម៉ៅនិយមត្រូវបានប្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្រើន បន្ទាប់ពីម៉ៅបានស្លាប់នៅឆ្នាំ1976មក។ សព្វថ្ងែនេះសេដ្ឋកិច្ចចិនលូតលាស់ដោយសារតែចិនប្រកាន់យកមូលធននិយមក្នុងការងារសេដ្ឋកិច្ច ក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកខ្លះថាចិននូវតែប្រកាន់យកកុម្មុយនិស្តបែបម៉ៅនិយមដដែល។