យុគថ្មបំបែក

ពីវិគីភីឌា

យុគថ្មបំបែក ជាដំណាក់កាលដំបូងនៃយុគថ្ម ដែលនៅពេលនោះមនុស្សយកបំណែកថ្មមកធ្វើជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់។ យុគថ្មបំបែកចាប់ផ្ដើមដោយកំណើតមនុស្សដំបូងដែលមានអាយុកាលប្រហែលជា ១,៨លានឆ្នាំមុន រហូតដល់ប្រហែល ១០០០០ ឆ្នាំមុនគ.ស.។