រមណីដ្ឋានកៀនស្វាយក្រៅ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រមណីដ្ឋានកៀនស្វាយក្រៅ

ទីតាំង[កែប្រែ]

តំបន់កំសាន្ដ[កែប្រែ]

ភ្ញៀវទេសចរណ៍[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋានកៀនស្វាយក្រៅ ទទួលបានភ្ញៀវមកកំសាន្ដ÷

  • នៅឆ្នាំ២០១៧ មានភ្ញៀវមកកំសាន្ដចំនួន ៣៤៤០៧នាក់(ភ្ញៀវជាតិ) និង ១១នាក់(ភ្ញៀវអន្តរជាតិ)

អាហារដ្ឋាន[កែប្រែ]

ប្លង់[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]