រីស៊ី ស៊ូណាក់

ពីវិគីភីឌា
រីស៊ី សុណាក់
លោកសុណាក់ នៅឆ្នាំ២០២០
នាយករដ្ឋមន្ត្រីសហរាជាណាចក្រ
ក្នុងការិយាល័យ
២៥ តុលា ២០២២
ព្រះមហាក្សត្រឆាលស៍ទី៣
មុនលីហ្ស ត្រាស្ស
មេដឹកនាំគណបក្សអភិរក្ស
ក្នុងការិយាល័យ
២៤ តុលា ២០២២
មុនលីហ្ស ត្រាស្ស
ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួន
កើត (1980-05-12) 12 May 1980 (អាយុ 44)
សៅថ៍ថេមតុន, ហេមសៀរ, សហរាជាណាចក្រ
គណបក្ស​នយោបាយអភិរក្ស
ពន្ធភាពអក្សាតា ម៉ឺរធី (m. 2009) «Did not recognize date. Try slightly modifying the date in the first parameter.»"Marriage: អក្សាតា ម៉ឺរធី to រីស៊ី ស៊ូណាក់" Location:ទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrProp (linkback://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9A%E1%9E%B8%E1%9E%9F%E1%9F%8A%E1%9E%B8_%E1%9E%9F%E1%9F%8A%E1%9E%BC%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B)
កូន
លំនៅដ្ឋាន
ការអប់រំមហារិទ្យាល័យវីនឆេស្ទ័រ
សាលាមាតា
ហត្ថលេខាឯកសារ:Rishi Sunak signature.svg
គេហទំព័រrishisunak.com

រីស៊ី ស៊ូណាក់ (អង់គ្លេស: Rishi Sunak កើតថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៨០) [១] គជាអ្នកនយោបាយអង់គ្លេសដែលបានបម្រើការជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសនិងជាមេដឹកនាំគណបក្សអភិរក្ស តាំងពីខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២។ គាត់ជាអធិការបតីនៃអ្នកដកប្រាក់ ពីឆ្នាំ២០២០ ដល់ឆ្នាំ២០២២ និងជាប្រធានលេខាធិការរតនាគារ ពីឆ្នាំ២០១៩ ដល់២០២០។ [២] គាត់បានក្លាយជាសមាជិកសភារបស់រីចម៉ុន(យ៉ក) តាំងពីឆ្នាំ២០១៥។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Paul, Anna (5 September 2022). "Find out more about Rishi Sunak as the Tory Party leader race concludes". Metro. Retrieved 9 September 2022.
  2. "The Rt Hon Rishi Sunak MP". GOV.UK. Retrieved 9 September 2022.