រូបចំលាក់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រូបចំលាក់គឺជាក្បួនក្បាច់នៃការឆ្លាក់របស់មនុស្សមា្នក់ៗដែលមានការរចនាពីក្បាច់មួយទៅក្បាច់មួយដែលមានការឆ្លាក់ដ៍ល្អប្រណិត។

References[កែប្រែ]

កែប្រែពីភាសាអង់គ្លេស

External links[កែប្រែ]