Jump to content

រូបលោក

ពីវិគីភីឌា

រូបលោក គឺឋានរបស់ព្រះព្រហ្មដែលមានរូប (ខ្លួន- ប្រាណ) ក្នុងទស្សនៈព្រះពុទ្ធ រូបលោក ឬ រូបធាតុ មានន័យថាលោក លោក ឬ ឋាន ឬ រូប។

ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា មាន ឋាន១៦ ជាន់ដែលសព្វសត្វទាំងឡាយអន្ទោលកំណើត។ វាជាឋានថ្នាក់កណ្តាលចន្លោះ កាមលោក និងអរូបលោក ដែលកាមលោកជាឋានសត្វមានរូបចាប់កំណើត ចំណែកអរូបលោកជាលោកដែលមានតែចិត្តប៉ុនោះ។ ឋានទាំងឡាយឯទៀតដែលខ្ពស់ជាងនេះហៅថា the Pure Abodes ជាឋានដែលសត្វទាំងឡាយមិនវិលអន្ទោលមកក្នុងឋានទាបទៀតជាងទេ។ រូបលោកត្រូវបានទេវៈតាំងនៅ ដែលចាកផុតពីចំណង់កាមគុណ ប៉ុន្តែនៅតែមានបច្ច័យតាក់តែងដោយរូបទេវៈនៃរូបលោក នៅមានរូប ប៉ុន្តែមិនមានការសម្តែងចំណង់ និងមិនមានរូបឥន្ទ្រីយ៏ទេ។