រ៉ូពីនេប៉ាល់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
រ៉ូពីនេប៉ាល់

រ៉ូពីនេប៉ាល់ (អង់គ្លេស: Nepali Rupee) (ISO ៤២១៧NPR) គឺជារូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសនេប៉ាល់