លោកអេលីសេ រីខ្លាស

ពីវិគីភីឌា
លោក​អេលីសេ រីខ្លាស
កើត ១៥ មិនា ១៨៣០
សង្កាត់ ស៊ានហ្វយ ឡាគ្រែន Sainte-Foy-la-Grande
បារាំង
ស្លាប់​" ០៤ កក្កដា ១៩០៥
(អាយុ ៧៥)
សាលាក្រុងTorhout ទួរហួត ប្រទេស Belgian ប៊េលិហ្គែន
មុខរបរ​ អ្នកភូមិសាស្រ្ត អ្នកអនាធិបតេយ្យនិយម
អ្នកបដិវត្តន៍ និងអ្នកនិពន្ធ