ល្វី ដ៏អស្ចារ្យ

ពីវិគីភីឌា
ល្វី ដ៏អស្ចារ្យ

ÇÇÇល្វី ដ៏អស្ចារ្យ (5 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 1638 -1 ខែកញ្ញា 1715) គឺព្រះមហាក្សត្ររបស់សភាកម្សាន្ត The Bourbon ដែលបានគ្រប់គ្រងជាស្ដេចនៃប្រទេសបារាំងនិង Navarre ពី 1643 រហូតដល់ការស្លាប់របស់គាត់។