វត្តនាគវ័ន្ត

ពីវិគីភីឌា

វត្តនាគវ័ន្តស្ថិតនៅសង្កាត់បឹងកក់២ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញ។