វត្តព្រះធាតុ(ឃុំអាងទឹក)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

​វត្ត​នេះ​ហើយ​ដែល​គេ​បាញ់​ អាចារ្យ​ស្វា ​ពួន​នៅ​លើ​ធ្នឹម​ព្រះ​វិហារ​ទម្លាក់​​ស្លាប់​នៅ​លើ​ដី។