វត្តសាមគ្គីគិរីគង្គា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វត្តសាមគ្គីគិរីគង្គា ជាវត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពុងត្រាច​ ដែលបានចាប់ផ្តើមកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នំា២០១២​ រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ មានព្រះសង្ឃគង់នៅក្នុងវត្តប្រាំអង្គសុទ្ធតែព្រះសង្ឃដែលមានព្រះជន្មចាស់ៗ