វត្តសាលវនឧទ្យាន

ពីវិគីភីឌា

វត្តសាលវនឧទ្យាន (ព្រែកឈូក) ជាវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរមួយនៅស្រុកផ្សារថ្មី ខេត្តលង់ហោរ ដែនដីកម្ពុជាក្រោម ។