វត្ត​ជម្ពូព្រឹក្ស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ប្រវត្តិ[កែប្រែ]

វត្តជម្ពូព្រឹកត្រូវបានបង្កេីតឡេីងនៅ

ទីតាំង[កែប្រែ]

មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិកំពង់ព្រីង ឃុំសិត្បូ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្ដាល

ចៅអធិការវត្ត[កែប្រែ]

  • ឆ្នាំ? ដល់ ឆ្នាំ? ព្រះចៅអធិការព្រះនាម ?
  • ឆ្នាំ?ដល់ ឆ្នាំ? ចៅអធិការព្រះនាម?
  • ឆ្នាំដល់? បច្ចុប្បន្ន ចៅអធិការព្រះនាម មាជ សារ៉ុន
ព្រះនាម តួនាទី(ផ្នែក) ជន្មា និងព្រះរាជកិច្ច គង់នៅវត្ត ទីកន្លែងកំណើត ផ្សេងៗ
ជន្មា ឆ្នាំកាន់តំណែង ឆ្នាំចាកសិក្ខាបទ ឆ្នាំសុគត ភូមិ ឃុំ ស្រុក ខេត្ត

គ្រូសូត្រ[កែប្រែ]

សូត្រស្ដាំ[កែប្រែ]

ព្រះនាម តួនាទី(ផ្នែក) ជន្មា និងព្រះរាជកិច្ច ទីកន្លែងកំណើត ផ្សេងៗ
ជន្មា ឆ្នាំកាន់តំណែង ឆ្នាំចាកសិក្ខាបទ ឆ្នាំសុគត ភូមិ ឃុំ ស្រុក ខេត្ត

សូត្រឆ្វេង[កែប្រែ]

ព្រះនាម តួនាទី(ផ្នែក) ជន្មា និងព្រះរាជកិច្ច ទីកន្លែងកំណើត ផ្សេងៗ
ជន្មា ឆ្នាំកាន់តំណែង ឆ្នាំចាកសិក្ខាបទ ឆ្នាំសុគត ភូមិ ឃុំ ស្រុក ខេត្ត

ភិក្ខុ និង សាមណេរ[កែប្រែ]

ភិក្ខុ[កែប្រែ]

ព្រះនាម ផ្នែក ជន្មា និងព្រះរាជកិច្ច ទីកន្លែងកំណើត ផ្សេងៗ
ជន្មា ឆ្នាំកាន់តំណែង ឆ្នាំចាកសិក្ខាបទ ឆ្នាំសុគត ភូមិ ឃុំ ស្រុក ខេត្ត

សាមណេរ[កែប្រែ]

ព្រះនាម ផ្នែក ជន្មា និងព្រះរាជកិច្ច ទីកន្លែងកំណើត ផ្សេងៗ
ជន្មា ឆ្នាំកាន់តំណែង ឆ្នាំចាកសិក្ខាបទ ឆ្នាំសុគត ភូមិ ឃុំ ស្រុក ខេត្ត

សមិទ្ធិផលនានា[កែប្រែ]

ព្រះវិហារ[កែប្រែ]

ពុទ្ធិកអនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

ត្រូវបានកសាងឡេីង

សាលាឆាន់[កែប្រែ]

ត្រូវបានកសាង

កុដិ និងអាស្រម[កែប្រែ]

កុដមាន

របង[កែប្រែ]