វរកប្ប

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វរកប្ប ជាកប្បដែលមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹង ៣ព្រះអង្គ