វិគីភីឌា:ស្នើសុំ

ពីវិគីភីឌា

អ្នកស្នើរសុំក្របខណ្ឌក្រុមហ៊ុនគឺខ្ញុំឈ្មោះ យក់ សារិន ដែលជាកសិកររស់នៅភូមិត្រពាំងស្រង៉ែ ឃុំអង្គតាសោម ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ ដែលកាន់អត្តសញ្ញាណបណ្ណលេខ ១០១២០០២៦៥ សញ្ជាតិខ្មែរ ជនជាតិកម្ពុជា ។

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Khmer Beer និងឈ្មោះការិយាល័យ Khmer Brewery Co.,Ltd ។ ប្រភេទក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផល Beverages និង Groceries ។ 
        អ្នកស្នើរសុំ
          គង់ សំរឹទ្ធឧត្ដម

ស្នើសុំអោយមាន : ១ - គណនេយ្យធនាគាររបស់ខ្ញុំអោយមានលុយធ្លាក់ចូលហើយអាចដកចាយបាន ។ ២ - អោយមានកំណត់សំគាល់ត្រឹមត្រូវ (TradeMark) ៣ - អោយមាន ©️ (Copyright) ៤ - អោយមានរូបថតរបស់ខ្ញុំបង្ហោះទាំងនិយាយ ច្រៀង រាំ និង សកម្មភាពផ្សេងៗ ទៀត ទៅតាមអាល់ប៊ុម (Maria Music Albums) និងអត្ថន័យអត្ថបទ ។ ៥ - ស្នើសុំអោយបង្ហោះលើផេកក្នុងបណ្តាញសង្គមដូចជា TikTok Facebook Twitter Instagram ជាដើម ។ ៦ - សុំទំនាក់ទំនង និងបង្កើតផេកបង្ហោះលើ Telegram របស់ខ្ញុំ ។ ៧ - បង្កើតផេកបង្ហោះឡើងវិញលើ TikTok ។ ៨ - បង្កើតបានចេញធនាគារដែលមានឈ្មោះថា Sarin Bank សំរាប់បង្កើតផេកបង្ហោះផ្ទាំងរូបភាព វីដេអូ និងមានផ្សេងៗទៀត ហើយឈ្មោះធនាគារគឺ Sarin Commercial Bank Plc ។ ៩ - 2វិបសាយសំរាប់ប្រើជាភាសាខ្មែរគឺ https://www.google.com.kh ក្នុងក្រុមហ៊ុន ។ ១០ - ស្នើសុំអោយមានវិបសាយធនាគារ Sarin Bank គឺ https://www.sarinbank.com.kh

          អ្នកស្នើសុំ 
            គង់ ១០១២០០២៦៥ឧត្ដម