វិគីភីឌា:ស្នើសុំ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Bav Kong
កើត (1988-06-06) មិថុនា 6, 1988 (អាយុ 34)
Phnom Penh, Cambodia
សញ្ជាតិCambodia
ការអប់រំBachelor's degree in Business Administration and Management
អាជីពEntrepreneur
ត្រូវបានគេស្គាល់ថាCEO of Music Lover
គេហទំព័រ
Facebook Profile

Bav Kong (Khmer: គង់​ បាវ; born 06 June 1988, Phnom Penh, Cambodia) is an Businessman and entrepreneur and the co-founder of Music Lover Group.[១]

Bav Kong CEO of Music Lover Digital, Social media marketing is the use of social media platforms and websites to promote a product or service. "[២]

Reference[កែប្រែ]

  1. A Success Story Of Bav Kong The Hans Thailand, Retrieved 29 November 2021
  2. [Bav Kong] Mr. Bav Kong Who Create, Who Take Risk, Who Live His Passion, Who Is A ENTERPRENEUR trunewzlive, Retrieved 29 November 2021

External Links[កែប្រែ]

  1. A Success Story Of Bav Kong The Hans Thailand, Retrieved 29 November 2021
  2. [Bav Kong] Mr. Bav Kong Who Create, Who Take Risk, Who Live His Passion, Who Is A ENTERPRENEUR trunewzlive, Retrieved 29 November 2021