វិគីភីឌា:ស្នើសុំ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

1. ប្រវត្តិសំរោងក្រោម

និទានរឿងព្រេងបូរាណ/ពត៏មានសង្គម/ពត៏មានកីឡារ

ស្នើសុំហាមឃាត់អ្នកប្រើប្រាស់[កែប្រែ]

   ពាក្យទំនឹមបុរាណខ្មែរ

=== ពាក្យទំនឹមបុរាណខ្មែរ

=== (ពាក្យតែមួយអ្នកនិយាយផ្សេងគ្នា អត្ថន័យខុសគ្នា) ១.ចាក់ទឹកដូងរំលងសីមា កន្ទុយត្រីប្រាមេនាងឩក កន្ទុយត្រីផ្ទក់មីនាងចែ អកកំបោរប្រចាំថង់ បំពង់ឬស្សីប្រចាំវែក ក្បាលទំពែកក្អែកជុះអាចម៍ដាក់ប៉ក់។ (ប្រភពៈមរតកវី និង អ្នកម្នាង ចន្ទទេពី) ២.ចាក់ទឹកដូងមីឡំមីឡា កន្ទុយត្រីប្រាមីនាងអុក កន្ទុយត្រីផ្ទក់មីនាងកែវ អកកំបោរប្រចាំថង់ បំពង់ឬស្សីប្រចាំវែក ក្បាលទំពែកជុះអាចម៍ដាក់ប៉ក់ ជីពអំបិលៗ ក្រលីតបាយសងៗ។ (ប្រភពៈNgon Sothearath ) ៣.ចាក់ទឹកដូងបំផោងមួយពាន់ កាច់ឈើឈ្នាន់អន្ទន់អន្ទោង កាច់របងរំលងសីមា កន្ទុយត្រីប្រាមីនាងអុក កន្ទុយត្រីផ្ទក់មីនាងកែវ អកកំបោរប្រចាំថង់ បំពង់ឬស្សីប្រចាំវែក ក្បាលទំពែកជុះអាចម៍ដាក់ប៉ក់។ (ប្រភពៈVutha TK) ៤. ក.បែបទី១ ចាក់ទឹកដូងពីទ្រូងម៉ែ កន្ទុយខ្លែងខ្មែរពាក់ក្បាលក្រពើ ក្រពើជិះសេះខ្ញុំជិះដំរី ក្រពើចង់ឆីខ្ញុំឡើងធ្នះ ក្រពើត្របាក់ខ្ញុំប្រឹងរុល ក្រពើភ្នែកទុលខ្ញុំញីម្ទេស។ • និយាយក្លាយទៅជា៖ ចាក់ទឹកដូងមីឡូងមីឡែ កន្ទុយមានចែពាក់ក្បាលក្រពើ ក្រពើជិះសេះខ្ញុំជិះដំរី ក្រពើកងកីខ្ញុំកងកាក់ ក្រពើចាក់ច្រវាក់ខ្ញុំចាក់ម្ជុល ក្រពើភ្នែកទុលខ្ញុំញីម្ទេស។ ខ.បែបទី២ ចាក់ទឹកដូងពីទ្រូងមាតា កន្ទុយត្រីប្រាក្បាលនាងកុក អកកំបោរចាំកូនស្រង់ បំពង់ស្រីចាំកូនវែក ក្បាលម៉ែព្រែក ក្អែកជុះអាចម៍ដាក់ប៉ក់។ • និយាក្លាយទៅជា៖ ចាក់ទឹកដូងមីឡូងមីឡា កន្ទុយត្រីប្រាមីនាងអុក អកកំបោរប្រចាំថង់ បំពង់ឬស្សីប្រចាំវែក ក្បាលទំពែកក្អែកជុះអាចម៍ដាក់ប៉ក់។ (ប្រភពៈ ឧបាសក គៀត ចាន់ថុន) ៥.ចាក់ទឹកដូងមីឡូងមីឡែ កន្ទុយខ្លែងខ្មែរពាក់ក្បាលក្រពើ ក្រពើជិះសេះខ្ញុំជិះដំរី ក្រពើកងកីខ្ញុំកងកាក់ ក្រពើចាក់ច្រវ៉ាក់ខ្ញុំចាក់ម្ជុល ក្រពើផោមផាច់ខ្ញុំផោមភុល ដេញរមាំងឡើងគោក ដេញឃ្លោកឡើងដី ដេញដំរីស្រែកអ៊ូម។ [១]

ស្នើសុំឈប់ការពារទំព័រ(ឬអត្ថបទ)[កែប្រែ]

ស្នើសុំរូបភាព[កែប្រែ]

ស្នើសុំរូបភាពសំរាប់អត្ថបទអ្នកស្រី ប៉ែន រ៉ន

ស្នើសុំលុបអត្ថបទ​ រូបភាពឬទំព័រណាមួយ[កែប្រែ]

ស្នើសុំលុបរូបភាព[កែប្រែ]

ស្នើសុំលុបទំព័រឬអត្ថបទ[កែប្រែ]

ស្នើសុំជំនួយ[កែប្រែ]

សុំជួយបន្ថែមនូវឯកសារមួយចំនួនទៀតដែលទាក់ទងនឹងសុជីវធម៌ ក្នុងការនិយាយ​ ស្តី របស់ខ្មែរយើង។ ចំពោះរូបខ្ញុំ ក៍ដូចជាបងប្អូនដទៃទៀតពិតជាចង់ដឹង និងស្វែងយល់នូវការនិយាយ​ ស្តី របស់ខ្មែរ យើង។ ជាពិសេសខ្ញុំចង់បានឯកសារសុជីវធម៌ ក្នុងការនិយាយ​ ស្តី របស់ខ្មែរ។ សូមអរគុណ!!

ផ្សេងទៀត[កែប្រែ]

សួស្តី វិគីភីឌា សុំជួយបង្កើត ផតថលស្តីអំពី និក្ខេបបទ​ផង

ដើម្បីអភិវឌ្ឍនវិគីភីឌាអោយមានការគាំទ្រច្រើន នឹងសិស្ស និស្សតិ ទាំងអស់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវ​​បង្កើនការយល់ដឹងកាន់តែទួលាយ។ សូមអរគុណ!!!

  1. ស្រាវជ្រាវដោយ ឈិន ចណ្ឌី