វិគីភីឌា:ស្នើសុំ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្នើសុំសិទ្ធិជាអ្នកអភិបាល[កែប្រែ]

ស្នើសុំសិទ្ធិជាអ្នកអភិបាលនៅ វិគីភីឌា:សុំជា​អ្នក​គ្រប់គ្រង

សុំប្តូរឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់[កែប្រែ]

វិគីភីឌា:សុំប្តូរឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់

ស្នើសុំហាមឃាត់អ្នកប្រើប្រាស់[កែប្រែ]

ស្នើសុំការពារទំព័រ(ឬអត្ថបទ)[កែប្រែ]

ទំព័រក្នុងវិគីភីឌាភាសាខ្មែរមួយចំនួនត្រូវបានការពារពីការកែប្រែ ដើម្បីជៀងវាងការធ្វើអោយមានការបាត់បង់ណាមួយជាយថាហេតុ។ ការការពារទំព័រត្រូវបានចែកជាកំរិត។ ខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីកំរិតនៃការការពារ៖

  • ការពារពេញលេញ (Full Protected)៖ កំរិតនេះមិនអនុញ្ញាតអោយអ្នកប្រើប្រាស់ដ៏ទៃទៀតកែប្រែបានទេ លើកលែងតែអ្នកថែទាំប្រព័ន្ធ
  • ការពារពាក់កណ្តាល (Semi-Protected)៖ កំរិតការពារនេះ កំហិតចំពោះអ្នកចូលរួមចំនែកដែលមិនចុះឈ្មោះ មានន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានគណនី ក្នុងវិគីភីឌាភាសាខ្មែរអាចមានសិទ្ធិកែប្រែបាន។

ស្នើសុំរូបភាព[កែប្រែ]

ស្នើសុំរូបភាពសំរាប់អត្ថបទអ្នកស្រី Vannda

ស្នើសុំលុបអត្ថបទ​ រូបភាពឬទំព័រណាមួយ[កែប្រែ]

ស្នើសុំលុបរូបភាព[កែប្រែ]

ស្នើសុំលុបទំព័រឬអត្ថបទ[កែប្រែ]

ស្នើសុំជំនួយ[កែប្រែ]

សុំជួយបន្ថែមនូវឯកសារមួយចំនួនទៀតដែលទាក់ទងនឹងសុជីវធម៍ ក្នុងការនិយាយ​ ស្តី របស់ខ្មែរយើង។ ចំពោះរូបខ្ញុំ ក៍ដូចជាបងប្អូនដទៃទៀតពិតជាចង់ដឹង និងស្វែងយល់នូវការនិយាយ​ ស្តី របស់ខ្មែរ យើង។ ជាពិសេសខ្ញុំចង់បានឯកសារសុជីវធម៍ ក្នុងការនិយាយ​ ស្តី របស់ខ្មែរ។ សូមអរគុណ!!

ផ្សេងទៀត[កែប្រែ]

សួស្តី វិគីភីឌា សុំជួយបង្កើត ផតថលស្តីអំពី និក្ខេបបទ​ផង ដើម្បីអភិវឌ្ឍនវិគីភីឌាអោយមានការគាំទ្រច្រើន នឹងសិស្ស និស្សតិ ទាំងអស់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវ​​បង្កើនការយល់ដឹងកាន់តែទួលាយ។ សូមអរគុណ!!!