វិថីជ័យជេដ្ឋា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វិថីជ័ជេដ្ឋា ជាវិថីដែលគិតចាប់ពី មហាវិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិ ទៅដល់ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ឆ្លងកាត់ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ស្របនឹង វិថីព្រៃនគរ