វិថីតេជោដំឌិន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វិថីតេជោដំឌិន ជាវិថីដែលគិតចាប់ពី មហាវិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិ ខាងជើង វត្តឧណ្ណាឡោម ដល់ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស។ វិថីនេះនៅចំណុចខាងត្បូង រោងកុនលុច្ស មានចង្ហុកធំ 3កន្លែង សូមលោកបងៗសារធារណៈការមើលផង។