វិថីបក្សីចាំក្រុង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វិថីបក្សីចាំក្រុង ជាវិថីដែលគិតចាប់ពី រង្វង់មូលវត្តភ្នំ ទៅដល់ មហាវិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិ