វិថីព្រះវិហារ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វិថីព្រះវិហារ ជាវិថីដែលគិតចាប់ពី មហាវិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិ ទៅទល់នឹង វិថីនគររាជ ត្រង់ចំំណុចប្រសព្វ វិថីប្រទេសបារាំង

បញ្ហារបស់វិថី÷