វិថីសុធារស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វិថីសុធារស គឺជាវិថីដែលគិតចាប់ពី មហាវិថីម៉ៅសេទុង កែង មហាវិថីព្រះនរោត្តម ទៅដល់ វិថីគន្ធបុផ្ផា ខាងជើង វត្តបុទម