វិថីឧកញ៉ា អ៊ឹង ប៊ុនហ៊ូវ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វិថីឧកញ៉ាអ៊ឹង ប៊ុនហូវ ជាវិថីឯកទិសដែលគិតចាប់ពី អយស្មាយាន្តកម្ពុជា ខាងលិច ចេតិយ៍ព្រះសក្សមុនីចេតីយ៍ រហូតមកដល់វិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិ។ កាត់តាម មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស មហាវិថីព្រះនរោត្តម ។ វិថីនេះនៅចំណុចចាប់ពី មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ដល់ មហាវិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិ