វិថី ឧកញ៉ា ឈុន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វិថីឧញ៉ាឈុន(២៤០) ជាវិថីដែលគិតចាប់ពី តិរវិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិ ខាងលិចសាលមហោសព្រចតុមុខ ទៅទល់នឹង មហាវិថីព្រះនរោត្តម ខាងជើងវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ