វិទ្យាល័យទ្រៀល

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វិទ្យាល័យទ្រៀលជាវិទ្យាល័យមួយក្នុងចំនោមវិទ្យាល័យ៥ដទៃទៀត (គិតត្រឹមឆ្នាំ២០០៨) ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ។ វិទ្យាល័យនេះស្ថិតនៅក្នុងឃុំទ្រៀលស្រុកបារាយណ៍ខេត្តកំពង់ធំ។ វិទ្យាល័យនេះមានអាគារ៤ខ្នង​ (គិតត្រឹមឆ្នាំ២០០៨) ក្នុងនោះ មួយខ្នងជាអាគារដែលមានម៉ាស៊ីនកាត់ដេរ ហើយ៣ខ្នងទៀតជាអាគារសំរាប់សិក្សា​ និង ការិយាល័យ។ អាគារសិក្សា២ខ្នង ជាអាគារដែលមានកំពស់២ជាន់ ។